Algemene bepalingen

  • De lessen beginnen in week 35 2022.
  • Jaarlijks worden 36 lessen gegeven tot circa eind juni 2023. De inschrijving wordt dan verlengd, tenzij voor 15 juni 2023 schriftelijk is opgezegd. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Dit met uitzondering van de lessenpakketten van 10 introductielessen en 10 lessen 30 minuten individueel.
  • Lesgeld per seizoen. Lesgeld kan in een of twee termijnen worden voldaan of in overleg in meerdere termijnen. Dit met uitzondering van de lessenpakketten van 10 introductielessen en 10 lessen 30 minuten individueel. Deze moeten vooraf in een keer worden voldaan
  • Vakanties grotendeels gelijk met het onderwijs in Zeewolde. (zie vakantie rooster https://www.sebastianmuziek.nl/informatie/vakanties/)
  • Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken lessen, is geen restitutie van het lesgeld mogelijk, tenzij bij  langdurig verzuim (meer dan 4 lessen) wegens ziekte van de leerling. In dat geval zal na indiening van een schrif­telijke verklaring van de dokter, restitutie worden verleend voor het i.v.m. de ziekte niet gevolgde lessen. Nu in deze tijd van de corona-crisis kunnen cursisten die liever thuis willen blijven in geval van besmetting in de thuissituatie, met de docent beeldbellen om te veel uitval te voorkomen.
  • Bij afwezigheid van de docent wegens ziekte, dienen de lessen doorbetaald te worden. Indien de afwezigheid langer dan twee lessen duurt, zal Sebastian Muziekonderricht voor vervanging zorgen. In geval van corona besmetting is er de mogelijkheid tot beeldbellen.
  • Sebastian Muziekonderricht is niet aansprakelijk voor evt. uit de muziekles voortvloeiende persoonlijke schade of schade aan eigendommen, noch voor evt. door de leerling veroorzaakte schade.
  • Bij leerlingen vanaf 21 jaar en ouder zijn wij verplicht om 21% BTW te rekenen bovenop ons tarief.
  • U bent op de hoogte van onze privacy verklaring