Algemene bepalingen

 • De lessen beginnen in de eerste week van september 2019.
 • Jaarlijks worden 36 lessen gegeven (en twee voorspeelavonden) tot circa eind
  juni 2020. De inschrijving wordt dan stilzwijgend verlengd, tenzij voor 15 juni 2020
  schriftelijk is opgezegd. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Dit met
  uitzondering van de lessenpakketten van 10 introductielessen en 10 lessen 30
  minuten individueel.
 • Lesgeld per seizoen. Lesgeld kan in een of twee termijnen worden voldaan of
  in overleg in meerdere termijnen. Dit met uitzondering van de lessenpakketten
  van 10 introductielessen en 10 lessen 30 minuten individueel. Deze moeten
  vooraf in een keer worden voldaan
 • Vakanties grotendeels gelijk met het onderwijs in Zeewolde. (zie vakantie rooster)
 • Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken lessen, is geen
  restitutie van het lesgeld mogelijk, tenzij bij  langdurig verzuim (meer dan 4
  lessen) wegens ziekte van de leerling. In dat geval zal na indiening van een
  schriftelijke verklaring van de dokter, restitutie worden verleend voor het i.v.m. de
  ziekte niet gevolgde lessen.
 • Bij afwezigheid van de docent wegens ziekte, dienen de lessen doorbetaald te
  worden. Indien de afwezigheid langer dan twee lessen duurt, zal Sebastian
  Muziekonderricht voor vervanging zorgen.
 • Sebastian Muziekonderricht is niet aansprakelijk voor evt. uit de muziekles
  voortvloeiende persoonlijke schade of schade aan eigendommen, noch voor evt.
  door de leerling veroorzaakte schade.
 • Bij leerlingen vanaf 21 jaar en ouder zijn wij verplicht om 21% BTW te rekenen
  bovenop ons tarief.
 • U bent op de hoogte van onze privacy verklaring